เกี่ยวกับ THAI KASHRUT SERVICES

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1993 บริษัท Thai Kashrut Services (ไทย คัชรุส เซอร์วิเซส) ได้ให้บริการในด้านการรับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ kosher (โคเชอร์) สำหรับตลาดไทย

เนื่องจากบริษัท TKS เป็นองค์กรภายในประเทศ และมีแรบไบผู้เชี่ยวชาญที่อาศัยอยู่ที่นี่ในประเทศไทย พวกเขาจึงมีความพร้อมที่จะครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

บริษัท TKS เป็นผู้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ผลิตอาหารภายใต้โลโก้ของเขาเอง และยังมีความสัมพันธ์กับองค์กรรับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ kosher (โคเชอร์) ในสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเพื่อดำเนินการรับรองในนามของพวกเขาอีกด้วย

บริษัท TKS เป็นผู้ชี้แนะและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความ kosher (โคเชอร์) ของสินค้าอาหารที่จำหน่ายในตลาดผู้บริโภคของประเทศไทย

รายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรอง Kosher ในปัจจุบัน

  • UFC
  • LAMSOON
  • KSL
  • Oleen
  • TRR
  • Malee
  • All Coco
  • CPI Leela
  • Morakot-
  • Tipco