ลูกค้าบางเจ้าที่ผ่านการรับรองโคเชอร์มาแล้ว

Lamsoon
CPI Leela
KSL
All coco
Oleen
UFC
Malee
Morakot
Tipco