Kosher คืออะไร?

คำแนะนำ

คำว่า "kosher" (โคเชอร์) หมายถึง "เหมาะสม" หรือ "ยอมรับได้" และได้กลายเป็นศัพท์ที่มีความหมายดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการในภาษาอังกฤษ แต่กฎบังคับที่เกี่ยวกับโคเชอร์มีต้นกำเนิดในพระคัมภีร์ โดยมีการอธิบายรายละเอียดข้อมูลในหนังสื่อขยายความพระคัมภีร์ใบเบล (Talmud และอื่นฯ) ของประเพณีชาวยิว เขาได้รับการประยุกต์ใช้มานานหลายศตวรรษกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งกฎสมัยโบราณและกฎใหม่จะควบคุมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Kosher (โคเชอร์)

คุณอาจจะคุ้นเคยกับกฎข้อบังคับบางส่วนของโคเชอร์ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว แต่คุณอาจแปลกใจกับขอบเขตของกฎระเบียบอีกมากมายที่คุณยังไม่คุ้นเคย

พระคัมภีร์ใบเบิลมีรายการที่แสดงพื้นฐานประเภทอาหารที่ไม่ใช่โคเชอร์ รวมถึง เนื้อสัตว์บางชนิด เช่น สัตว์บนดิน นก และ ปลา (อย่างเช่น หมู และกระต่าย นกอินทรี และนกฮูก ปลาดุก และปลาสเตอร์เจียน) และอาหารทะเล แมลง หรือสัตว์เลื้อยคลาน นอกเหนือจากนั้นเนื้อสัตว์บนดินและสัตว์ปีกที่สามารถเป็นโคเชอร์ได้ต้องฆ่าด้วยวิธีที่กำหนดในคัมภีร์เท่านั้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมไม่สามารถผลิตหรือบริโภคร่วมกันได้

ทำไมอาหารส่วนมากจึงต้องมีการกำกับดูแลแบบโคเชอร์ ยกตัวอย่างเช่น อาหารชนิดธัญพืชและมันฝรั่งทอดก็น่าจะเป็นโคเชอร์โดยทั่วไปเพราะไม่ได้ทำจากเนื้อสัตว์บนดิน นก ปลา และ แมลง ไม่ใช่หรอ? คำตอบคือ ทุกหน่วยและหน่วยย่อยในอาหารชิ้นหนึ่งต้องผ่านการรับรองโคเชอร์มาแล้วเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดธัญพืชอาจไม่ผ่านกฎโคเชอร์เพราะมีลูกเกดที่เคลือบด้วยกลีเซอรีนที่มีส่วนผสมของสัตว์ มันฝรั่งทอดก็อาจไม่ผ่านกฎโคเชอร์หากว่าน้ำมันพืชที่ใช้ในหม้อทอดถูกพาสเจอร์ไรส์และดับกลิ่นในอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ โดยแท้จริงแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของที่มีอุณหภูมิสูงสำหรับอาหารที่ไม่ใช่โคเชอร์ไม่สามารถนำมาใช้ในขั้นตอนการผลิตอาหารที่โคเชอร์โดยไม่ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้โคเชอร์ด้วยการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโคเชอร์เท่านั้น (ขั้นตอนการล้างร้อน)


พื้นฐานของกฎที่เกี่ยวกับ Kosher

ในภาษาฮีบรู คำว่า "kosher" (โคเชอร์) หมายถึง "เหมาะสม" หรือ "ยอมรับได้" โดยเกี่ยวข้องกับกฎการรับประทานอาหารโคเชอร์ อาหารโคเชอร์สามารถนำไปรับประทานและใช้เป็นส่วนผสมในขั้นตอนการผลิตอาหารชนิดอื่น ๆ ได้อีก

กฎโดยทั่วไปของ "Kashrus" (คาชรุธ) ซึ่งเป็นคำฮีบรูที่หมายถึงโคเชอร์และการประยุกต์ใช้ จะได้ที่มาจากพระคัมภีร์ไบเบิล (Leviticus 11 and Deuteronomy 17) ในช่วงเวลานานนับพัน ๆ ปี นักวิชาการชาวยิวมีตีความกฎเหล่านี้ และนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้กลุ่มนักวิชาการชาวยิวได้ตรากฎหมายคุ้มครองเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของกฎบังคับสำหรับโคเชอร์

กฎบังคับของคาชรุธมีความซับซ้อนและกว้างขวาง เป้าหมายของคู่มือเล่มนี้คือการสร้างความคุ้นเคยกับปัจจัยพื้นฐานบางอย่างของคาชรุธให้ผู้อ่าน และให้ข้อมูลเชิงลึกในการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของตน ด้วยความซับซ้อนของกฎของคาชรุธ ควรมีการปรึกษากับแรบไบชาวยิวที่ตามกฎธรรมเนียมเก่าแก่ทุกครั้งเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับคาชรุธ ถึงแม้ว่าการปฏิบัติตามคาชรุธได้ถูกเชื่อมโยงว่ามีประโยชน์ในด้านสุขอนามัย วัตถุประสงค์และเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับราชประสงค์ของพระเจ้าดังที่แสดงไว้ในพระคัมภีร์โตรา

เมื่อไม่นานที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ถูกทำขึ้นในห้องครัวของครัวเรือน ในโรงงานขนาดเล็ก หรือร้านค้าในชุมชนท้องถิ่น ทำให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นโคเชอร์ที่น่าเชื่อถือง่ายกว่าปัจจุบันเป็นอย่างมาก หากต้องมีการกำกับดูแลโดยแรบไบ เมื่อก่อนก็จะมีการตรวจสอบโดยแรบไบของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นที่รู้จักและเชื่อถือของทุกคน ทุกวันนี้อุตสาหกรรม การขนส่งข้ามทวีป และการผลิตแบบมวลชนได้สร้างสถานการณ์ที่ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนมากที่เรารับประทานจะผ่านการแปรรูป ปรุงแต่ง ต้มสุก บรรจุกระป๋อง หรือบรรจุกล่องในเชิงพาณิชย์เพื่อการตั้งค่าอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนมากจะมีการขนส่งไปหลายร้อยหรือพันไมล์จากแหล่ง

สิ่งที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไปอีกระดับคือโดยทั่วไปเราจะไม่สามารถตัดสินสถานะความโคเชอร์ของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้โดยใช้ข้อมูลและรายการส่วนผสมที่ระบุไว้บนฉลากด้วยเหตุผลหลายประการ